Tandläkare Höör

Blogg om tänder & tandvård

Vår blogg om tandvård

 

Sida 3

RSS

Ett besök hos en tandläkare sparar pengar

26 jul 2017

Att det finns en viss skepsis kring kostnaden för en tandläkare över hela Sverige beror mycket på att folk redan från början agerat fel. Om vi sätter detta i ett litet exempel så kan vi säga att det handlar om en person i Solna som varje år besöker sin tandläkare och där hand dels får en undersökning och dels får de nödvändiga åtgärder som krävs – putsning, borttagning av plack och lagning av eventuella hål - och att allt detta kostar honom 1200 kronor. Utslaget på ett år så handlar det alltså om en summa på 100 konor i månaden och där har vi inte räknat med hans tandvårdsbidrag heller. Är denne man i Solna under 30 år så kommer nämligen hans tandläkare att dra av 300 kronor på räkningen. Är han över 30 år så kommer istället 150 kronor att dras av.

Kan man då kalla en summa om mindre än 100 kronor för dyrt? Ja, allting är relativt förvisso – men för en vanlig inkomsttagare så handlar det inte om någon större utgift utan snarare om att kanske hoppa över en lunch ute på stan under en veckodag. En liten uppoffring för friska tänder.

Förebygg problem till ett lägre pris

Vi fortsätter exemplet och säger att denne man i Solna de facto anser att det är för dyrt och att han avstår från att besöka sin tandläkare under först ett, sedan två, tre och fyra års tid och han gör ett besök först under det femte året.

Vad tror vi händer här? Jo, följande: anledningen till att han nu plötsligt väljer att besöka en tandläkare i Solna är att han plötsligt fått en sådan akut tandvärk att han måste få behandling. En behandling som i slutändan kommer att kosta honom närmare 10.000 kronor och där har vi räknat in både det tandvårdsbidrag vi ovan nämnde samt även det högkostnadsskydd som går att använda.

Här kan man också direkt se det kontraproduktiva i att avstå från att besöka en tandläkare – man kanske tjänar en hundring i månaden på det till en början; men sett över tid så har man – precis som mannen i Solna – gjort en rejäl förlust.

Det besök man årligen bör göra hos en tandläkare sker för att förebygga och för att hindra de stora, kostsamma problemen för att slå rot i munnen och i tänderna.

Vad är tandimplantat och hur går det till?

7 jul 2017

Att förlora sina tänder innebär inte enbart att utseendet förändras, utan saknade tänder kan även försämra tuggförmågan, göra det svårare att känna hur maten smakar och leda till nya tandproblem som i sin tur kan leda till fler förlorade tänder. Tandimplantat har därför blivit ett allt vanligare alternativ för tandläkarnas patienter som vill ersätta sina förlorade tänder. Att ersätta förlorade tänder kan höja patientens självkänsla, förbättra dennes tuggförmåga och hjälpa munhälsan.

Med ett tandimplantat får du en stabil och långvarig lösning som ser ut och känns exakt som en riktig tand. Till skillnad från exempelvis löstagbara proteser eller bryggor så är de stora fördelarna med tandimplantat att de fästs i käkbenet. Förutom att det blir lättare att tugga och att du slipper oroa dig för att de ska lossna så stimulerar tandimplantatet även käkbenet mer som en riktig tand. Med ett tandimplantat kan man undvika flera av de hälsoproblem som uppstår när man saknar tänder i sin tandrad. En annan fördel med tandimplantat är att det inte krävs att slipa och borra i friska närliggande tänder i jämförelse med bryggor exempelvis.

Första steget vid en implantatbehandling är att din tandläkare genomför en grundlig undersökning med bland annat röntgen för att se om patienten är lämplig för just tandimplantat. Den avgörande faktorn för vilka som är lämpliga för tandimplantat är att man har ett starkt och friskt käkben. Tar man vissa mediciner eller har en sjukdom kan det också innebära risk för komplikationer och därför kan det vara olämpligt för vissa patienter att operera in tandimplantat.

Om man bedöms vara en lämplig kandidat för just tandimplantat går tandläkaren igenom behandlingen och beskriver de olika stegen. Det första steget handlar om att fästa själva implantatet i käkbenet där det kommer fungera som en konstgjord rot och görs via ett kirurgiskt ingrepp. Tandläkaren viker bort tandköttet och slemhinnan för att nå ner till käkbenet och där borras ett hål med en fästande titanskruv. Varför man just väljer titanskruvar är att det visat sig fungera bra tillsammans med kroppens vävnader och har även en bra förmåga att växa samman med käkbenet. Det tar olika lång tid för att implantatet ska växa samman med käkbenet och vävnaden, men tar oftast omkring några månader till ett halvår. När tandläkaren sedan bedömt att implantatet vuxit fast tillräckligt kan man sedan sätta fast de nya tänderna som oftast tillverkas i keramik.

 

Ställ inte in ditt tandläkarbesök

27 jun 2017

Att man åtminstone en gång per år bör boka in ett besök hos en tandläkare är något som många verkar missa och detta är ett beteende som man bör överväga att ändra. Till skäl för ett uteblivet besök hos en tandläkare så brukar man ofta ange att det kostar för mycket pengar och att man inte har några problem med sina tänder – ett tandläkarbesök blir därmed en extrakostnad som man inte är beredd att betala. Här menar vi istället att detta besök hos en tandläkare i själva verket sparar pengar.

Varför? Jo, genom en enkel matematik enligt följande: Vi säger att du vid en undersökning hos en tandläkare i Stockholm får betala fyrahundra kronor och att det är denna summa som avskräcker dig från att boka in ett nytt besök nästa år. Du har nämligen ingen tandvärk och du har inga problem – du sparar således fyrahundra kronor detta år, eller?

Nej, för det som sker är att du plötsligt en dag får väldigt ont i en tand – en sådan smärta så att du tvingas till ett akut besök hos en tandläkare och där man konstaterar att en rotfyllning måste göras; en rotfyllning som kostar tretusen kronor och som är oundviklig. Hade du direkt här lagt de 400 kronorna så hade du således sluppit att betala dessa 3000 kronor och det är så man måste tänka gällande en tandläkare.

Ännu en jämförelse! Vi säger att du äger en bil i Stockholm och att du varje år betalar för service av denna, en kostnad som du ett år anser vara för hög och du struntar därför i att boka in denna service. Bilen går ju som en klocka och det finns inga som helst problem – den förre servicen var ju dessutom väldigt omfattande och ingenting har väl hänt sedan dess? Det är tanken du motiverar ditt beslut på och du är nöjd med detta fram till dess att du en dag fastnar på Essingeleden i Stockholm av anledningen att din bil skurit på grund av att oljan inte blivit bytt.

Besök en tandläkare i Stockholm

Kort sagt; ett besök hos en tandläkare och en bilservice kan man dra klara paralleller mellan. Man kan strunta i det och man kan spara pengar för stunden – men i det långa loppet så har man gjort en kraftig förlustaffär. Ett klassisk exempel på en Pyrrhusseger med andra ord. Boka in ett  besök hos din tandläkare idag – det är en investering i dig själv; både ekonomisk och sett till din hälsa.

Lev som vanligt trots tandlossning

16 dec 2016

Att behålla sina tänder genom hela livet är något som de flesta av oss tar för givet och som också är något som många har lyckan att göra. För andra så är detta dock något som inte sker och där man av någon anledning tappar några av sina tänder. Ett dråpslag givetvis och oavsett om anledningen till detta är ålderdom, misskötsel, medicinering, sjukdom eller en olycka så innebär det en förändring i vardagen och detta både sett till funktionalitet och sett till det rent estetiska.

Att tappa tänder påverkar nämligen hela vardagen och det är bara att se till vilka funktioner dessa fyller frö att förstå varför. Man tuggar med tänderna, man använder dessa i sitt leende och de fyller en oerhörd funktion i hela matsmältningsapparaten; något som definitivt påverkas av tandlossning. Ser man till det rent estetiska så brukar käkbenet dra ihop sig som en direkt följd av tappade tänder och det ser, helt enkelt och tyvärr, inte så bra ut.

Dock – och här kommer det glädjande och det positiva i vår text: tandlossning idag ger dig bättre förutsättningar än vad som för var fallet och detta då behandlingarna och metoderna för att korrigera sådan blivit betydligt bättre. Förr så var lösningen på tandlossning nästan utan undantag löständer och denna lösning lämnade mycket att önska då den sällan föll väl ut. Idag dock så finns det andra metoder som en tandläkare kan erbjuda och vi kan illustrera en sådan genom ett konkret exempel där vi säger att du slagit ut tre tänder under en innebandymatch med dina arbetskamrater.

Lösningen som din tandläkare har? Tandimplantat i form av en brygga. Här kommer man – förutsatt att ditt käkben är friskt i övrigt – att operera in titanskruvar i käken och du kommer att se att dessa så småningom växer fast, tas emot av kroppen och att tänderna – lämpligen av porslin – som fästs i dessa kommer att se exakt ut som dina egna och ordinarie. Här kan du läsa mer om hur ett sådan ingrepp går till.

En tandläkare erbjuder tandimplantat

Att din tandläkare numera kan erbjuda en sådan lösning ger dig större och bättre möjligheter att leva precis som vanligt och där ingen ser någon skillnad. För; det är ytterligare en fördel med tandproteser – inom något år så kommer ingen utomstående ens att kunna ana att det leende du bjuder på inte är ”äkta” utan där vissa delar är gjorda av porslin.

Kort sagt; en tandläkare idag och metoderna som finns tillgängliga ger alla en bättre chans att leva precis som vanligt. Har man rätt förutsättningar – ett friskt käkben och är exempelvis rökfri – så kan ett tandimplantat vara det ingrepp som räddar- och som ger personer med tandlossning en möjlighet att leva livet fullt ut; precis som vanligt.

Sköt dina tänder på ett bättre sätt

9 sep 2016

Om man skulle ställa sig utanför  en tandläkarmottagning och ställa en fråga till varje patient som kom ut genom dörren kring vad som var värst med besöket så skulle svaret vara fördelat enligt följande: hälften skulle säga att smärtan var det värsta; att det helt enkelt gjorde ont och att det var en ytterst oangenäm upplevelse att vara så exponerad och där ljud från borrmaskiner, från sugmaskiner och annat levde om under hela behandlingen. Den andra hälften skulle svara att kostnaden var det värsta – att en tandläkare och ett besök hos en sådan helt enkelt kom med en stor utgift.

Båda svar är på sina sätt korrekt. Det kan de facto göra ont att gå till en tandläkare och det kan vara extremt obehagligt att ligga på en brits medan  denna utför sitt jobb. Likväl så kan det även komma att kosta mycket pengar. Även om det råder fri prissättning i branschen – en tandläkare kan ta mindre betalt än vad en konkurrent gör – så kostar det pengar.

Gemensamt dock och som en uppmaning: du kan bespara dig den värsta smärtan och du kan spara pengar genom att sköta dina tänder på ett bättre sätt. Det är där själva problemet ofta ligger. Vi har en förmåga att fuska med den dagliga skötseln och vi får som en följd av detta större problem som i slutändan kostar oss mer pengar. En nyckel i detta som är väldigt bortglömd är att man inte besöker sin tandläkare enligt de rekommendationer som finns.

Besök en tandläkare två gånger/år

Åtminstone två gånger per år bör man boka in ett besök och man ska se detta som en enkel väg att förebygga, ligga steget före och som en ren investering. Kort och gott; du besöker en tandläkare två gånger per år – till en kostnad av kanske 900 kronor – och där denne korrigerar de eventuella problem diu har; ja, då kommer du att tjäna jämfört om du ställer in besöken och till slut tvingas till exempelvis en rotfyllning för mellan 3-5000 kronor. Enkel och logisk matematik som man måste ha i beräkningen gällande en tandläkare och priset för en sådan.

Ett uteblivet besök kommer att föra med sig högre smärta och en högre kostnad, så enkelt är det. Utöver att inte ställa in sina besök så gäller det vanliga då vi talar om tandskötsel och god munhygien: borsta tänder två gånger – minst – dagligen, använd tandtråd regelbundet och efter varje måltid och skölj med munnen med ett munvatten innehållande mycket fluor.