Tandläkare Höör

Blogg om tänder & tandvård

Vad är tandimplantat och hur går det till?

Att förlora sina tänder innebär inte enbart att utseendet förändras, utan saknade tänder kan även försämra tuggförmågan, göra det svårare att känna hur maten smakar och leda till nya tandproblem som i sin tur kan leda till fler förlorade tänder. Tandimplantat har därför blivit ett allt vanligare alternativ för tandläkarnas patienter som vill ersätta sina förlorade tänder. Att ersätta förlorade tänder kan höja patientens självkänsla, förbättra dennes tuggförmåga och hjälpa munhälsan.

Med ett tandimplantat får du en stabil och långvarig lösning som ser ut och känns exakt som en riktig tand. Till skillnad från exempelvis löstagbara proteser eller bryggor så är de stora fördelarna med tandimplantat att de fästs i käkbenet. Förutom att det blir lättare att tugga och att du slipper oroa dig för att de ska lossna så stimulerar tandimplantatet även käkbenet mer som en riktig tand. Med ett tandimplantat kan man undvika flera av de hälsoproblem som uppstår när man saknar tänder i sin tandrad. En annan fördel med tandimplantat är att det inte krävs att slipa och borra i friska närliggande tänder i jämförelse med bryggor exempelvis.

Första steget vid en implantatbehandling är att din tandläkare genomför en grundlig undersökning med bland annat röntgen för att se om patienten är lämplig för just tandimplantat. Den avgörande faktorn för vilka som är lämpliga för tandimplantat är att man har ett starkt och friskt käkben. Tar man vissa mediciner eller har en sjukdom kan det också innebära risk för komplikationer och därför kan det vara olämpligt för vissa patienter att operera in tandimplantat.

Om man bedöms vara en lämplig kandidat för just tandimplantat går tandläkaren igenom behandlingen och beskriver de olika stegen. Det första steget handlar om att fästa själva implantatet i käkbenet där det kommer fungera som en konstgjord rot och görs via ett kirurgiskt ingrepp. Tandläkaren viker bort tandköttet och slemhinnan för att nå ner till käkbenet och där borras ett hål med en fästande titanskruv. Varför man just väljer titanskruvar är att det visat sig fungera bra tillsammans med kroppens vävnader och har även en bra förmåga att växa samman med käkbenet. Det tar olika lång tid för att implantatet ska växa samman med käkbenet och vävnaden, men tar oftast omkring några månader till ett halvår. När tandläkaren sedan bedömt att implantatet vuxit fast tillräckligt kan man sedan sätta fast de nya tänderna som oftast tillverkas i keramik.

 

7 Jul 2017