Tandläkare Höör

Blogg om tänder & tandvård

Fördelar med tandimplantat

Att tappa tänderna idag behöver inte innebära samma stigma som det tidigare har gjort. Detta helt som en följd av att tekniken kommit att utvecklas inom tandvården och att de lösningar som finns tillgängliga är bättre på alla sätt än föregångarna.

Ser man till tandproteser - löständer, i folkmun - så kan man idag märka att sådana knappt går att anas. Man ser ingen större skillnad mellan en tandprotes och en ordinarie tand; detta då den senare plockas fram med den förre i åtanke. Vilket innebär att färg, form och storlek är på samma nivå. Nackdelen med en tandprotes är emellertid fortfarande det uppenbara: du måste plocka ur tänderna innan du går och lägger dig och sätta in dem igen under morgonen - givetvis också med rengöring inkluderat. Tandproteser tenderar dessutom att föra med sig vissa andra avigsidor. Här kan vi nämna att många får problem med talet som en följd av att tandproteserna kan glappa. Av samma skäl så kan det även upplevas som svårt att tugga mat. Det handlar om en längre period av inlärning.

Därför är tandproteser, trots utvecklingen, ofta ansett som ett sämre val än det andra alternativ som finns. Detta i form av tandimplantat. Tandimplantat har nämligen många fördelar och den största handlar om att lösningen kan förvandlas till en permanent sådan. För att förklara detta måste man se till hur behandlingen och ingreppet går till.

Besöker du en tandläkare i Göteborg och blir undersökt i syfte att säkerställa att du är en lämplig kandidat för tandimplantat så kommer denna - förutsatt att du är det och att du vill ha tandimplantat i Göteborg - att borra in skruvar i ditt käkben. Dessa skruvar är tillverkade av titan och just det ämnet brukar välkomnas av kroppens vävnad. Skruvarna kan alltså växa fast och bli en permanent del av din kropp. Då man sedan fäster de kronor som kommer att utgöra dina tänder i skruvarna så får du också tänder som blir exakt som fina ordinarie. På samma sätt som nämnda tandproteser så tillverkas dessa kronor helt baserat på hur dina övriga tänder ser ut vad gäller färg och form; vilket gör att ingen kan veta att du tappat tänder. Du kan äta, skratta och prata precis som vanligt.

Nackdelar med tandimplantat

Det som man emellertid måste tänka på är att tandimplantat i Göteborg måste skötas. Tyvärr så ser man att många patienter missar den biten. Man tänker att det inte handlar om normala tänder och att man därför kan fuska med tandborstning och rengöring. Det är snarare tvärtom: tandimplantat och området runt dessa är ytterst känsliga och letar sig bakterier in där så kan implantaten lossna. Vilket inte är ovanligt. En annan nackdel med tandimplantat är att det är en dyr lösning. Även med tandvårdsbidrag och med högkostnadsskydd så handlar den om en ansenlig summa att betala. I synnerhet om det handlar om fler än en tand.

Och, slutligen: även om man vill ha tandimplantat i Göteborg snarare än tandproteser så är det inte ett givet val. Allt handlar om vilken styrka som finns i käkbenet. Detta måste vara tillräckligt stabilt för att skruvarna ska kunnas fästas. Exempelvis äldre och rökare bedöms ofta som sämre kandidater av den anledningen. Det krävs alltid en konsultation och en noggrann undersökning innan man fattar ett beslut.

20 Jan 2022